Algemene Voorwaarden

Belarto hierna te noemen kaartenshop.ava.be

Firma: Belarto Belgie NV (100% dochter van Belarto Nederland b.v.)
Handelsnaam: kaartenshop.ava.be
Vestigingsadres:

Krommewege 24 D2.5, 9990 Maldegem

Telefoonnummer: 050 / 404 292
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@kaartenshop.ava.be
BTW-identificatienummer: BE0453051267

Algemene voorwaarden

Kaartenshop.ava.be draagt klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. Onze voorwaarden zijn volledig conform de Belgische en Europese wetgeving. Mocht u echter klachten en/of opmerkingen hebben kan u ons steeds contacteren.

Naam ondernemer: Belarto Belgie NV
handelend onder de naam/namen: kaartenshop.ava.be
Btw-identificatienummer: BE0453051267

Krommewege 24 D2.5, 9990 Maldegem
Telefoonnummer: 050 / 404 292
E-mail: info@kaartenshop.ava.be

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

1. Voorwaarden

 kaartenshop.ava.be  heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en  kaartenshop.ava.be komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Belarto Belgie NV ("Belarto"). De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres.  kaartenshop.ava.be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Verantwoordelijkheid eigen ontwerp

De gebruiker verklaart met het accepteren van de Algemene Voorwaarden dat indien hij/zij zelf (onderdelen van) afbeeldingen, foto's, logo's of teksten toevoegt aan de producten/ontwerpen die  kaartenshop.ava.be aanbiedt op haar website, anders dan de content die  kaartenshop.ava.be zelf aanbiedt op haar website, hiermee geen inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden. Dit is ten allen tijde en in ieder voorkomend geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Door het gebruik van onze diensten en het accepteren van de Algemene Voorwaarden vrijwaart de gebruiker  kaartenshop.ava.be ten allen tijde en in ieder voorkomend geval expliciet voor iedere aanspraak van derden op inbreuk van rechten en/of onjuist gebruik van beeld- en tekstmateriaal.

4. Transport

 kaartenshop.ava.be  besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt  kaartenshop.ava.be uitsluitend gebruik van de gerenommeerde vervoersorganisatie DPD. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan  kaartenshop.ava.be hierop geen invloed meer uitoefenen. Belarto kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/ opmerkingen kan u natuurlijk wel terecht op 050 / 404 292 of info@kaartenshop.ava.be

5. Risico bij Transport

Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van kaartenshop.

6. Leveringstermijn

De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. De levertijd gaat in, nadat de drukproef is goedgekeurd. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

a. Het kan voorkomen dat de bestanden (foto(d of logo) die u aanlevert niet van voldoende kwaliteit zijn om te gebruiken voor het drukken. In dat geval zal  kaartenshop.ava.be u zo spoedig mogelijk benaderen.

b. Voor zendingen naar het buitenland moet u rekenen op extra verzendtijd en hogere leveringskosten..

c. Alle kaarten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Het kan voorkomen dat een kaart nog wel op de website getoond wordt maar toch uitverkocht blijkt te zijn. In dat geval nemen wij altijd contact met u op.

7. Garantie

Mocht er op de door u ontvangen kaarten een fout of beschadiging tonen die niet op de door u goedgekeurde drukproef zichtbaar is dan drukken wij zo snel mogelijk de kaarten kosteloos opnieuw.

Mocht er na het indrukken van de kaart een fout in de tekst zijn geslopen die tevens op het digitale bestand zichtbaar is, dan drukken wij in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 25% korting.

8. Retourneren van uw bestelling

Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug!

Mocht een niet gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.
Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op Info@kaartenshop.ava.be .
Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoon en e-mailadres) of een kopie van de factuur terug naar: Belarto – AVA, Krommewege 24 D2.5, 9990 Maldegem. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt AVA binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Gepersonaliseerde producten


Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan.
Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen mocht er iets niet goed zijn aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op Info@kaartenshop.ava.be en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

9. Betaling

Betalen is volledig veilig en transparant.

Bankcontact/Maestro

Bij deze betaalmethode kan je direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met jouw eigen bank via jouw digipass. Je rekent af in je vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

We behouden ons het recht voor rente te vorderen over de achterstallige betaling, berekend op basis van het wettelijk geldende tarief en van toepassing vanaf de datum van de eerste betalingsaanmaning. Daarnaast kan er een boete berekend worden van 12,5% over het uitstaande bedrag, met een minimum van € 75,00.

Mastercard/VISA

Je kunt je creditcardgegevens via een beveiligde SSL procedure veilig invoeren en via jouw creditcardorganisatie wordt gezorgd voor een correcte afhandeling.

Betaling van opdrachten uit het buitenland

Het bedrag dient vooraf te worden voldaan.

10. Te weinig kaarten besteld

Indien de kaarten reeds ingedrukt zijn en u komt er achter dat u te weinig kaarten heeft besteld, dan wordt dit gezien als een nieuwe bestelling, waarvoor  kaartenshop.ava.be de normale prijzen zoals vermeld op de website hanteert (de zetkosten zijn steeds gratis). Indien de kaarten nog niet zijn ingedrukt en u heeft achteraf te weinig kaarten besteld dan rekenen wij voor iedere keer dat u extra kaarten bestelt 5 € incl. BTW boven op de kaartprijs aan administratiekosten.

11. Klachten, opmerkingen of geschillen

Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van kaartenshop, dan kan u  kaartenshop.ava.be steeds bereiken via bovenstaande contactgegevens en liefst per mail. Wij reageren zo snel mogelijk op uw klacht.

12. Prijzen

Alle door  kaartenshop.ava.be aangeboden prijzen van artikelen zijn geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan de u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden.  kaartenshop.ava.be behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heeft uhet recht/ de bevoegdheid om uw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

13. Gegevensbeheer en Privacy

 kaartenshop.ava.be  houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is kaartenshop, Krommewege 24 D2.5, 9990 Maldegem. Alle gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die je persoonlijke levenssfeer aantasten. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van je gegevens. Wens je geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk mededelen. Heb je bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kun je ons dat eveneens schriftelijk mededelen via info@kaartenshop.ava.be. Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

De consument bevestigt kennis te hebben genomen van de keuzemogelijkheid om wel of niet aanbiedingen van  kaartenshop.ava.be en zorgvuldig geselecteerde derden (uit alle sectoren) te ontvangen.

14. Correspondentie kaartenshop

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met Belarto, Krommewege 24 D2.5, 9990 Maldegem. Telefoon: 050 / 404 292 of e-mail: info@kaartenshop.ava.be